Funderar du på att börja studera?

Att plugga på BTH

Studenten som blev spelentreprenör

Jag lärde mig att lära mig. Mina år på BTH gav mig verktyg och system för att lära mig nya saker i framtiden. Det är något oerhört viktigt och något jag burit med mig varje dag.

Martin Walfisz
Tidigare BTH-student, numera spelentreprenör

Läs hela intervjun med Martin

”Vi är en teknisk högskola som är mycket mer än teknisk. Våra verktyg är utbildning och forskning.”

Det här är BTH

”Forskning bedrivs inom områden där den får verklig styrka och har goda förutsättningar att komma till nytta.”

Nyheter

Bättre resultat med komplex mätning 

BTH utvecklar en stark forskargrupp inom industriell ekonomi och management. Att mäta effekter av förändringar, till exempel politiska, är BTH redan starka inom, men området effektivitet och produktivitetsanalys är relativt nytt och målet är att bli ledande i Sverige och en viktig spelare även internationellt.   -Bakom ett resultat, bra eller dåligt, finns alltid många faktorer som påverkat. Att inte veta, eller tro sig veta orsaker utan underlag, är ofta en källa till bristande utveckling eller felaktig styrning i företag och offentliga verksamheter, säger professor Jonas Månsson.  Mätning av effekter, och av effektivitet och produktivitet, utvecklar forskarna tillsammans med företag och projektorganisationer med genomlysning av faktorer som gynnar eller missgynnar innovation, med undersökning av produktivitetsutveckling och teknisk utveckling tillsammans med företag samt industriell dynamik och teknologisk förändring tillsammans med myndigheter och policy-makers.   De matematiska och statistiska metoder som används är beprövade och utvecklas kontinuerligt i internationellt forskningsutbyte och i samverkan med aktörer utanför universitetsvärlden. Jonas Månsson har studerat effektivitet och produktivitet i så skilda verksamheter som riskvarnar i Kenya, tingsrätter i Norge, pappersbruk, sågverk och universitet/högskolor med mera. -Effektivitetsstudier utgår från att minimera resursförbrukningen och/eller maximera produktionen givet de medel och mål man har att förhålla sig till. Men det gäller att verkligen förstå den verksamhet man granskar, skrivbordsanalyser ger ofta […]

13 januari 2021

BTH:s utbildningskatalog HT-21